Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2012

makalah geografi (kependudukan)

Gambar
Makalah geografi Transisi Demografi


Disusun oleh :
Ahmad Shohibul wafa T. A Ardino Muhammad Rahmat Devi afitha Sari Farikhtus Ulfa Muhammad Azzam Alfarisi Muhammad Rizqi Amrullah
Daftar isi                                                                                                                                                 Hal Daftar isi ................................................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang ............................................................................................................ 1 1.2. Rumusan Masalah....................................................................................................... 1 1.3. Tujuan.......................................................................................................................... 2 1.4. Manfaat.............................................................................................................…